Řeším vyvlastnění nemovitosti

nemovitostiŘeším vyvlastnění nemovitosti

Vyvlastnění je zákonným prostředkem, kterým může být vlastník věci legálně zbaven vlastnického práva k nemovitosti. Takový postup je ovšem možný vždy jen na základě zákona a při splnění všech zákonných předpokladů. Vyvlastnění může proběhnout pouze v nezbytném rozsahu a vždy za náhradu. Typickým příkladem využití tohoto institutu je postup státu při nabývání pozemků pro výstavbu liniových staveb dálnice, železnice, a další. Takový postup je upraven speciálním zákonem. Stát vždy musí předem využít možnost uzavření dohody s vlastníkem (např. formou koupě nebo směny nemovitostí) a teprve pokud vlastník takovou možnost odmítne, lze zahájit řízení o vyvlastnění u příslušného správního orgánu. Klientům v oblasti vyvlastnění nabízíme efektivní prosazování jejich zájmů vůči státu, odborně uplatňujeme jejich práva ve vyvlastňovacím řízení nebo při neoprávněném zásahu státu do vlastnického práva.