O nás

Advokátní kancelář byla založena již v roce 1996 bývalým soudcem při Městském soudu v Praze Mgr. Tomášem Lázničkou, advokátem. Svým klientům poskytujeme právní služby a poradenství po celém území České republiky v téměř veškerých oblastech práva. Našimi klienty jsou jak zavedené obchodní korporace, tak i začínající podnikatelé a samozřejmě veškeré fyzické osoby řešící své běžné životní záležitosti.

Při své činnosti klademe důraz na vysokou kvalitu poskytovaných právní služeb (veškeré právní služby jsou poskytovány výhradně advokáty) ve lhůtách plně uspokojujících potřeby klienta. Vždy preferujeme osobní „lidský“ přístup ke klientovi při maximální diskrétnosti a loajalitě bez přepjatého formalismu. Dáváme přednost dlouhodobým vztahům s klientem, abychom poznali veškeré jeho potřeby, což nám následně umožňuje poskytování služeb rychlým a efektivním způsobem. Naše právní služby poskytujeme za velmi příznivé ceny, přičemž se vždy snažíme o minimalizaci nákladů klienta, které nikdy nejsou vynaloženy bez jeho souhlasu.

onas

Při poskytování služeb preferujeme osobní kontakt s klientem, který je však možné lehce nahradit moderními komunikačními technologiemi včetně bezpečných videokonferenčních hovorů z pohodlí klientova domova nebo kanceláře.

Za účelem dosažení co nejvyšší kvality a efektivity poskytovaných právní služeb spolupracujeme v rámci své praxe s mnoha externími specialisty a dalšími subjekty působícími v právní problematice, zejména s

  • soudními znalci
  • daňovými poradci
  • překladateli
  • notáři
  • soudními exekutory a jinými
30let zkušeností 1000+spokojených
klientů
5členů týmu 58produktů online