Trestní právo

zalobysoudy_1Trestní právo

  • V oblasti trestního práva řešíme:
  • obhajobu v trestním řízení vč. přípravy a sepisu podání dle jednotlivých fází řízení
  • příprava a podání trestního oznámení
  • zastupování poškozených v trestním řízení vč. vymáhání odškodného pro poškozené
  • uplatnění a vymáhání náhrady škody vůči státu