Správní právo

spravnipravoSprávní právo

  • V oblasti správního práva řešíme:
  • příprava a sepis žádostí či podnětů ke správním orgánům vč. uplatnění a ochrany procesních práv
  • příprava a sepis opravných prostředků, kasačních stížností a dalších podání ve správním řízení i řízením správním soudním
  • ochranu práv klienta v rámci ve stavebním řízení vč. zastupování klienta v takovém řízení
  • přípravu a sepis návrhu na zápis změn v katastru nemovitostí vč. zastupování v řízení o takovém zápisu