Přestupkové právo

prestupkovepravoPřestupkové právo

  • V oblasti přestupkového práva řešíme: 
  • ochranu procesních práv klienta v rámci řízení o přestupku vč. zastupování klienta v takovém řízení
  • zastupování klienta v souvislosti se zadržením či odebráním řidičského průkazu
  • ochranu před neoprávněným ukládáním pokut
  • ochranu procesních práv klienta v rámci řízení o správním deliktu vč. zastupování klienta v takovém řízení