O násPoznejte nás blíže, seznamte se s
našim týmem

V advokátní kanceláři v současnosti působí zejména níže uvedení advokáti, z nichž každý zvládá náročné právní agendy a poskytuje právní služby obsáhlému okruhu klientů.

Za účelem dosažení co nejvyšší kvality a efektivity poskytovaných právní služeb spolupracujeme v rámci své praxe s mnoha externími specialisty a dalšími subjekty působícími v právní problematice, zejména se soudními znalci, daňovými poradci, překladateli, notáři, soudními exekutory a jinými.

30let zkušeností 1000+spokojených
klientů
5členů týmu 58produktů online