Potřebuji sepsat smlouvu

smlouvyPotřebuji sepsat smlouvu

Přestože v dnešní době existuje řada ,,online vzorů“ téměř všech typů smluv, žádný takový vzor nemůže postihnout všechny aspekty potřeb klienta, pro které se smlouva připravuje. Proto v případě požadavku klienta na sepis smlouvy takové jeho potřeby podrobně konzultujeme a teprve následně je zapracujeme do konkrétních smluvních jednání. Naším cílem je, aby smluvní ujednání byla pro obě smluvní strany vyvážená, ale především co nejlépe respektovala zájmy našeho klienta.