Exekuce

kategorie_exekuce@2xExekuce

Vzhledem k bohatým zkušenostem, které má naše kancelář se správou a vymáháním pohledávek můžeme našim klientům nabídnout rovněž právní služby v oblasti exekučního řízení, a to jak v pozici věřitele, tak i dlužníka. V rámci exekucí klientům zajišťujeme veškeré služby nutné pro úspěšné vymožení jejich pohledávek za dlužníky, a to od podání exekučního návrhu až po zastupování v exekučním řízení. Dlouhodobě spolupracujeme s vybranými efektivně fungujícími exekutorskými úřady, aby bylo zajištěno rychlé a účinné vymožení uložené povinnosti na náklady dlužníka. V rámci exekučních řízení však často zastupujeme také dlužníky ať už za účelem kontroly zákonnosti nařízené exekuce a způsobu jejího provádění či např. při sjednávání splátkových kalendářů s cílem řádného splnění dlužníkovi povinnosti, jenž však pro něj nebude likvidační.