Chci nechat nařídit exekuci

kategorie_exekuce@2xChci nechat nařídit exekuci

Klienti, kteří mají proti svým dlužníkům exekuční titul (pravomocný platební rozkaz, rozsudek soudu…) se na nás mohou obrátit s žádostí o obstarání veškerých záležitostí spojených se zahájením exekučního řízení i jejich zastupování v průběhu jeho celého trvání. Před samotným podáním exekučního návrhu je samozřejmostí lustrace dlužníka v Centrální evidenci exekucí či katastru nemovitostí za účelem zjištění pravděpodobnosti úspěšného vymožení celé pohledávky klienta. Dlouhodobě spolupracujeme s vybranými efektivně fungujícími exekutorskými úřady, aby bylo zajištěno rychlé a účinné vymožení uložené povinnosti na náklady dlužníka.