Rodinné právo

rodinne_pravo@2xRodinné právo

  • V oblasti rodinného práva řešíme:
  • příprava a sepis, revize smluv mezi manžely či před uzavřením manželství (úprava majetkových poměrů)
  • příprava a sepis, revize listin pro nesporný rozvod (úprava poměrů dětí, vypořádání majetku)
  • zastupování v řízení o rozvodu manželství, úpravě poměrů k dětem či vypořádání SJM
  • zastupování v řízení o výživném pro děti či rozvedeného manžela