Stavební právo

stavebnipravoStavební právo

Stavební právo upravuje právní vztahy mezi správními orgány a účastníky územního a stavebního řízení včetně jejich práv a povinností anebo další činnosti stavebního úřadu. Legislativní snaha celé řízení zjednodušit však ve skutečnosti stále přináší pro určitý druh staveb nutné územní rozhodnutí a stavební povolení. Můžete řešit i přístupovou cestu, změnu stavby před dokončením anebo se neobejde bez projednání stavebního záměru se stavebním úřadem a mnohé další. Našim klientům poradíme a připravujeme podklady související s územním řízením a stavebním povolením. Poskytujeme právní pomoc stavebníkovi a zastupujeme při jednání se stavebním úřadem, v samotných řízeních nebo i při jednání se sousedy a dalšími dotčenými orgány státní správy. Právní služby poskytneme i komplexně za účelem efektivního a rychlého vyřízení celé věci včetně zajištění všech potřebných formalit.