Podmínky ochrany osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů

Advokátní kancelář Mgr. Tomáš Láznička, se sídlem Praha 5, Smíchov, Bozděchova 1840/7, IČ 40667740 ( dále jen "Advokátní kancelář" nebo "Správce"), zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • kontaktní údaje (zjm. telefon a emailovou adresu)
  • další informace uvedené v kontaktním formuláři (text poptávky).

Advokátní kancelář dále při plnění svých zákonných a stavovských povinností při poskytování právních služeb a v rámci svého oprávněného zájmu zpracovává i další zákonem stanovené osobní údaje: všechna jména a příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, případně u podnikající osoby též obchodní firmu včetně dodatku či dalšího označení, sídlo či místo podnikání, IČ a DIČ.

Správce osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Advokátní kanceláří. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, například poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, vždy však výhradně jen na základě Zpracovatelské smlouvy. Uchování osobních údajů je prováděno v zabezpečených spisových materiálech a bezpečných elektronických databázích.

Advokátní kancelář poskytuje své služby na základě zákona o advokacii č. 85/1996 Sb. v platném znění, přičemž všichni její advokáti či zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli nebo dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb, ve smyslu ustanovení § 21 uvedeného zákona. Osobní údaje mohou být poskytnuty pouze v nezbytném rozsahu osobám podílejícím se na poskytování služeb nebo vymáhání nároku Správce, anebo osobáma a v rozsahu stanoveném zákonem za účelem plnění právní povinnosti.

Důvody ke zpracování osobních údajů

Uvedené osobní údaje v případě vaší poptávky služeb je nutné zpracovat pro bezproblémové používání webových stránek Advokátní kanceláře, možnost odeslání dotazu prostřednictvím webových stránek, pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány po dobu 3 let od prvního zpracování těchto osobních údajů, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů při poskytování právních služeb se pak provádí výhradně ze zákonem stanovených důvodů za účelem vedení povinné evidence. Takové osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5-ti let od skončení zastoupení, případně po dobu 10-ti let v zákonem stanovených v případech při identifikaci a kontrole klienta dle AML zákona anebo podle daňových předpisů. Tyto osobní údaje mohou být po uvedenou dobu využity i v rámci oprávněného zájmu Spráce při vymáhání nároků.

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (též jako „AML zákon“), podle kterého je povinen provádět opatření na jeho základě a podle dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil. Účelem zpracování údajů v tomto případě je plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a probíhá zejména formou jejich zaznamenávání, pořizování kopií listin, kopií dokladů, hodnocení a archivace.

V rámci svého oprávněného zájmu může Advokátní kancelář dále zpracovávat osobní kontaktní údaje i za účelem zasílání obchodních sdělení a vedení marketingových kampaní. Tyto údaje mohou být Správcem zpracovávány k tomuto účelu po dobu 3 let od prvního zpracování těchto osobních údajů anebo od skončení smlouvy či zastoupení, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Cookies

Na tomto webu využíváme také cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu naleznete na stránce http://www.tl-ak.cz/cookies.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Kontaktní informace a zpětvzetí souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu advokatnikancelar@tl-ak.cz nebo dopisu na adresu sídla Správce (viz odstavec Správce osobních údajů v tomto článku).

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení