Zahraniční společnosti

zahranicni_spolecnosti@2xZahraniční společnosti

  • V oblasti zahraničních korporací řešíme:
  • zakládání a správa zahraničních společností
  • zastupování při zápisech do rejstříku společností
  • mezinárodní daňové režimy a plánování
  • organizace a administrace valných hromad a rozhodnutí
  • vztahy a žaloby mezi společníky (akcionáři) a společností
  • žaloby na neplatnost valné hromady nebo rozhodnutí společníků
  • chci založit společnost v USA (založení, vznik a správa “amerických” společností … )