Korporátní právo

korporatnipravoKorporátní právo

  • V oblasti korporátního práva řešíme:
  • zakládání, vznik, změny, zrušení a zánik korporací
  • zastupování při zápisech do veřejného rejstříku
  • zakládání a správa zahraničních společností
  • organizace a administrace valných hromad
  • vztahy mezi společníky a společností
  • žaloby na neplatnost valné hromady
  • žaloby mezi společníkem (akcionářem) a společností
  • spolkové právo-příprava, sepis či revize zakladatelských dokumentů