Občanské právo

obcanske_pravo@2xObčanské právo

  • V oblasti občanského práva řešíme:
  • občanskoprávní závazkové vztahy, ochranu spotřebitele- příprava a sepis, revize smluvní dokumentace
  • vlastnické právo-vznik, změna a ochrana vlastnictví (příprava a sepis, revize smluvní dokumentace)
  • omezení vlastnického práva - věcná břemena, služebnosti, zástavní právo
  • příprava a sepis, revize běžných kupních a veškerých jiných smluv (smlouva o dílo, o výpůjčce, zprostředkování apod.)
  • dědické právo- závěti, dědické smlouvy, vypořádání dědictví vč. zastupování v dědickém řízení či ve sporech z dědictví
  • práva z odpovědnosti za škodu či za vady věci
  • vyklízení bytů či jiných nemovitostí