Obchodní právo

obchodni_pravo@2xObchodní právo

  • V oblasti obchodního práva řešíme:
  • příprava a sepis, revize smluv mezi podnikateli
  • návrhy řešení obchodních závazkových vztahů
  • vymáhání a správa pohledávek včetně zastupování v soudních řízeních
  • zastupování v řízeních před živnostenskými úřady
  • ochrana proti nekalé soutěži, právo hospodářské soutěže
  • právo veřejných zakázek a výběrových řízení