Zastoupení

obchodni_pravo@2xZastoupení

Komplexním způsobem právní pomoci v jakékoli věci je odborné zastoupení klienta advokátem, vždy však výhradně na základě jeho pokynů a požadavků. Obratem vás budeme kontaktovat a profesionálně převezmeme a připravíme vaše komplexní zastoupení či obhajobu, prostudujeme podklady, připravíme listiny nebo podání a srozumitelně poradíme s dalším postupem. Vždy najdeme nejlepší možné řešení. Zastoupíme vás a vše za vás vyřídíme! Zastoupení doporučujeme realizovat ihned od počátku věci za účelem dosažení nejlepší efektivity řešení. Osobně se můžeme zúčastnit ústních jednání u soudu, úřadu nebo jiného orgánu, projednat věc s protistranou nebo přímo zajistit řešení konkrétní věci, Advokátní úschovu, registraci všech druhů práv, živnosti nebo korporace. Vždy vás budeme průběžně informovat o aktuálním postupu ve věci. Profesionálně a komplexně tak zajistíme ochranu veškerých Vašich práv a pomůžeme i s řešením povinností.