Exekuční právo

exekucni_pravo@2xExekuční právo

  • V oblasti exekuce řešíme:
  • příprava a sepis, revize návrhů na zahájení exekučního řízení, na odklad exekuce či její zastavení
  • zajištění spolupráce s exekutorskými úřady
  • zastupování oprávněného v exekučním řízení vč. kontroly exekutora pro úspěšné vymožení dluhu
  • zastupování dlužníka v exekučním řízení vč. ochrany jeho práv před zásahy exekutora