Smlouvy

smlouvySmlouvy

Jednou z nejvyužívanějších oblastí právních služeb poskytovaných našim klientům je příprava, revize (úpravy) či ukončování smluv, a to různých jejich typů. Ať již se jedná o smlouvy kupní či darovací, smlouvy nájemní nebo smlouvy o dílo, vždy pro naše klienty hledáme řešení, které maximálně chrání jejich práva a přesně stanoví jejich případné povinnosti vůči druhé smluvní straně.