Řeším kupní smlouvu

smlouvyŘeším kupní smlouvu

Prostřednictvím kupní smlouvy dochází k nabývání či prodeji majetku, většinou nemalé hodnoty, s čímž pak souvisí nutnost řešení úpravy přechodu vlastnického práva k věci, způsobu úhrady kupní ceny, předání věci a nebezpečí škody na věci, ale také odpovědnost za případné vady věci. Pro naše klienty, ať již jsou prodávajícími či kupujícími, pak zajišťujeme podrobnou úpravu všech těchto institutů tak, aby respektovala předchozí ujednání smluvních stran, ale také chránila práva související s vlastnictvím věci. V případě nemovitostí pak pro klienty řešíme také úpravu úhrad poplatků spojených s jejich převodem včetně zápisu práv do katastru nemovitostí.