Potřebuji společenskou smlouvu nebo stanovy společnosti

smlouvyPotřebuji společenskou smlouvu nebo stanovy společnosti

Společenská smlouva a stanovy jsou základními dokumenty nezbytnými pro založení a vznik obchodní korporace, neboť upravují základní instituty jako je název, předmět podnikání, druhy a velikost podílů či hodnotu akcií, ale mohou zahrnovat i další podrobnosti a mnohem širší a odlišná ujednání nežli jen při jednoduchém zakladatelském jednání. Jsou základním dokumentem pro úpravu práv i povinností společníků či akcionářů, zejména při rozhodování uvnitř společnosti i jednání společnosti navenek při jejím každodenním provozu a fungování. Pro klienty zajišťujeme vyhotovení nebo úpravu společenské smlouvy anebo stanov společnosti přesně na míru jejich potřebám a požadavkům s přihlédnutím ke všem formálním náležitostem a zajištění řádného fungování společnosti.