Rodina a manželství

rodinaamanzelstviRodina a manželství

V oblasti rodinného práva poskytujeme našim klientům komplexní právní poradenství. Jsme připraveni zajistit sepis předmanželských smluv, smluv upravujících vztahy mezi manžely i veškerých dohod, jež souvisí s rozvodem manželství (o úpravě práv a povinností k nezletilým dětem, o vypořádání společného jmění manželů). Pokud se v dané věci nepodaří dosáhnout smírného řešení, je samozřejmostí i zastupování našich klientů při následných soudních řízeních souvisejících s uvedenou problematikou. Zpracováváme rovněž i žaloby na určení či popření otcovství.