Chci své dítě do péče

rodinaamanzelstviChci své dítě do péče

Naší advokátní kanceláří je velice často řešena i problematika svěření dětí do péče jednoho z rodičů či péče střídavé. Máme za sebou řadu soudních sporů z této oblasti, přirozeně rovněž pečlivě studujeme judikaturu Ústavního soudu ČR i Nejvyššího soudu ČR, díky čemuž jsme schopni efektivně prosazovat zájmy našeho klienta. Rovněž jsme vždy připraveni zasáhnout za situace, kdy nejsou řádně dodržována práva dítěte či našeho klienta.