Zaměstnání

zamestnaniZaměstnání

Problematika zaměstnaneckých vztahů je velmi obšírná a komplikovaná, kdy tuto upravuje celá řada právních předpisů, ať již zákonů či vyhlášek či nařízení. Svým klientům, ať již jde o zaměstnance či zaměstnavatele, proto nabízíme komplexní právní služby týkající se pracovního poměru, ať již se jedná o jeho vznik, změny či skončení, ale i ve vztahu k uplatnění práv a plnění povinností účastníků pracovního poměru, které z něj či právních předpisů vyplývají.