Řeším pracovní úraz

zamestnaniŘeším pracovní úraz

Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt způsobená zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, avšak bez jeho vlastního přičinění, a to nahodilým způsobem. Pracovní právo upravuje odpovědnost zaměstnavatele za újmu (škodu) zaměstnanci, která mu pracovním úrazem vznikla. Poškozený zaměstnanec může požadovat odškodnění v podobě bolestného či jiných náhrad (např. na ušlém výdělku), ale také náhradu nákladů na léčení nebo náhradu za poškození vlastních věcí. Svým klientům, ať již jde o zaměstnance či zaměstnavatele, nabízíme komplexní odborné právní služby týkající se posouzení i odškodnění pracovního úrazu včetně uplatnění nároku na úhradu škody i její vymáhání.