Řeším pracovní poměr (vznik, změnu, ukončení)

zamestnaniŘeším pracovní poměr (vznik, změnu, ukončení)

Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká uzavřením pracovní smlouvy, která musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, jinak je neplatná. Pracovní smlouva musí být písemná a musí obsahovat zejména údaj o druhu práce, místě jejího výkonu a také o dni nástupu do práce. Nad tento minimální rámec je však velmi vhodné v pracovní smlouvě upravit další záležitosti, podrobná práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance. Jedná se zejména o zkušební nebo výpovědní dobu, přesný rozsah práce, způsob odměňování i systém náhrad apod. Stejně tak změnu anebo ukončení pracovního poměru lze učinit pouze zákonem předepsanými způsoby, jinak k jeho změně nebo skončení nedojde. Klientům proto nabízíme komplexní právní služby ve vztahu k pracovní smlouvě anebo dohodě o provedení práce, zejména její odborné vypracování, revizi při jejím uzavření, zapracování změn, zpracování potřebné dokumentace i vyhotovení formálně správných listin při skončení pracovního poměru výpovědí nebo dohodou.