Pomoc zaměstnavatelům

zamestnaniPomoc zaměstnavatelům

Ačkoli pracovněprávní předpisy staví zaměstnavatele do pozice silnější strany v pracovním vztahu se zaměstnancem, objevují se případy, kdy zaměstnanec svých práv zneužívá takovým způsobem, kterým zaměstnavateli působí nemalé škody nebo složité právní situace. V takovém případě je zcela namístě poskytnout odbornou právní pomoc, neboť tak lze efektivně docílit nápravy a předejít i dalším zbytečným škodám anebo porušování práv ostatních zaměstnanců. Zaměstnavatelům poskytujeme odbornou pomoc jak při jednáních se zaměstnancem o odstranění následků závadného chování, případně při nastavení formálně správného postupu k ukončení pracovního poměru, tak i v případném soudním řízení. Zabýváme se i řešením pracovních úrazů a jiných pracovně právních vztahů.