Nemovitosti

nemovitostiNemovitosti

Naše advokátní kancelář poskytuje také komplexní právní služby, které jakkoli souvisejí s nemovitostmi. Jde zejména o případy prodeje (koupě) či darování nemovitosti, nájemní vztahy k nemovitosti, ale také zatížení (i jeho zrušení) nemovitosti zástavním právem či věcným břemenem (služebností), a také vyklizení nemovitosti neoprávněným uživatelem. Klientům pak také dokážeme pomoci s řešením situací, kdy je či má být nemovitost postavena na cizím pozemku a také ochranu investic klienta do nemovitostí, které mají teprve vzniknout či jsou ve výstavbě.