Řeším vydržení nemovitosti

nemovitostiŘeším vydržení nemovitosti

Vydržení je jedním ze zákonných způsobů nabytí vlastnického práva k nemovitosti. Předpokladem je, že osoba vykonává (drží) vlastnické právo k nemovitosti v oprávněném domnění, že jí toto právo skutečně a nezpochybnitelně náleží, jinak řečeno, užívá nemovitost v dobré víře. V takovém případě, po uplynutí zákonné lhůty se stane vlastníkem nemovitosti a je oprávněna se takto nabytého vlastnického práva na základě vydržení dovolávat a uplatňovat jej vůči všem a s věcí dále nakládat. Našim klientům odborně posoudíme jejich nároky a právo vydržení anebo je zastoupíme při uplatnění vydržení v soudním řízení na základě žaloby o určení vlastnického práva.