Potřebuji zřídit / zrušit zástavu nemovitosti

nemovitostiPotřebuji zřídit / zrušit zástavu nemovitosti

Nemovitost je věcí, se kterou je spojena vysoká majetková hodnota, a proto je také často předmětem zástavního práva. Zástavní právo k nemovitosti většinou slouží jako prostředek zajištění úhrady pohledávky třetí osoby. Svým klientům proto nabízíme vytvoření jak dokumentace pro zřízení (zástavní smlouva) i výmaz (potvrzení o zániku) zástavního práva, ale také dokumentace týkající se samotné pohledávky (např. smlouvy o zápůjčce). Samozřejmostí jsou také služby související se zápisem či výmazem zástavního práva k nemovitosti do katastru nemovitostí.