Řeším prodej / koupi nemovitosti

nemovitostiŘeším podej / koupi nemovitosti

S prodejem a koupí nemovitosti, stejně jako u jiných věcí vyšší majetkové hodnoty, je nezbytné důkladně smluvně ošetřit řadu situací, se kterými se klient může setkat. Klientům proto poskytujeme služby související se zjištěním právního stavu nemovitosti, zejména zda na ní nevázne právo třetí osoby, popřípadě navrhneme jak nemovitost takového práva zbavit. Dále navrhneme vhodný způsob bezpečné úhrady kupní ceny (např. do úschovy). Konečně dokážeme klientovi nabídnout zajištění předání nemovitosti včetně služeb s ní souvisejících a samozřejmě také zajištění podkladů pro zápis vkladu vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí.