Řeším stavbu (i na cizím pozemku)

nemovitostiŘeším stavbu (i na cizím pozemku)

Stavba zřízená na pozemku se stává automaticky jeho součástí a vlastník pozemku se zároveň stává vlastníkem nově vzniklé stavby. V případě umístění stavby na vlastním pozemku odpadá nutnost zajištění souhlasu vlastníka pozemku a zbývají k řešení zákonné požadavky pro umístění stavby a její povolení stavebním úřadem v rámci územního řízení a stavebního řízení. V minulosti byly stavby často postaveny na pozemku jiného vlastníka, případně i v současnosti je někdy požadováno, aby stavba a pozemek měly odlišného vlastníka. Klientům připravujeme jak podklady související se stavebním povolením, tak i podklady pro užívání cizího pozemku k již vzniklé stavbě (jeho oddělení, převod nebo věcné břemeno pro přístup ke stavbě), jakož i dokumentaci pro užívání cizího pozemku, na kterém má stavba teprve v budoucnu vzniknout (právo stavby s omezenou dobou 99 let nebo věcné břemeno na dobu neurčitou). Klienty zastupujeme při jednání se stavebním úřadem, v územním a stavebním řízení i při vydání stavebního povolení nebo kolaudaci stavby. Úspěšně řešíme též spory se stavebními firmami i vady díla.