Řeším výstavbu / koupi domu (bytu)

nemovitostiŘeším výstavbu / koupi domu (bytu)

V řadě případů není předmětem smlouvy nemovitost již existující a zapsaná v katastru nemovitostí, ale stavba, která má být v budoucnu vybudována ať již z prostředků klienta (smlouva o dílo) nebo třetí osoby (smlouva o budoucí kupní smlouvě). Klientům proto poskytujeme komplexní právní služby související jak s výstavbou nemovitosti (ochrana prostředků vložených do výstavby či jako záloha kupní ceny), tak i její kolaudací a zápisem do katastru nemovitostí.