Chci darovat nemovitost

nemovitostiChci darovat nemovitost

Darovací smlouvou dochází k nabývání či darování majetku, většinou nemalé hodnoty, s čímž pak souvisí nutnost řešení úpravy přechodu vlastnického práva k věci, předání věci a nebezpečí škody na věci, ale případně též chování obdarované osoby vůči dárci. Pro naše klienty pak zajišťujeme podrobnou smluvní úpravu všech těchto institutů tak, aby respektovala předchozí ujednání smluvních stran, ale také chránila práva smluvních stran související s darováním věci. Rovněž klientovi zajistíme podklady pro vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí.