Potřebuji zřídit / zrušit věcné břemeno

nemovitostiPotřebuji zřídit / zrušit věcné břemeno

Nemovitost je způsobilá být předmětem věcného břemene (služebnosti), kterým se osobě odlišné od vlastníka nemovitosti umožňuje určitým způsobem a často i bezplatně nemovitost užívat či požívat. Věcné břemeno k nemovitosti se často zřizuje v souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovitosti (např.darování domu rodiči svým potomkům). Klientům proto nabízíme vytvoření jak dokumentace pro zřízení i zrušení práva odpovídající věcnému břemeni, ale také dokumentace k převodu vlastnického práva k nemovitosti (např. darovací či kupní smlouva). Současně pro klienty zajišťujeme služby související se zápisem či výmazem práva odpovídající věcnému břemeni k nemovitosti do katastru nemovitostí.