Žaloby / Soudy

trestnipravo_1Žaloby / Soudy

Soudní a správní řízení je proces, ve kterém zákon přiznává účastníku řízení různá práva a ukládá mu různé povinnosti, ve kterých je nutné se dobře orientovat, aby výsledek mohl být úspěšný. Věcně a formálně správný návrh, žaloba, vyjádření nebo odvolání atp. je vedle správného procesních chování základním předpokladem dosažení požadovaného rozhodnutí. Naše klienty po důkladném posouzení celého případu komplexně zastupujeme včetně zpracování návrhů, žalob, vyjádření a dalších procesních podání i opravných prostředků tak, aby řízení probíhalo rychle a efektivně. Komplexně a odborně tak ochráníme veškerá práva našich klientů v jakémkoli řízení (trestním, občanském i správním).