Byla na mne podána žaloba

trestnipravo_1Byla na mne podána žaloba

Takřka v jakékoliv životní situaci se na nás klient může obrátit s žádostí o radu. Poskytujeme právní služby v rámci práva občanského, obchodního, pracovního, rodinného i trestního. V případě, že se na nás klient obrátí s tím, že proti němu byla podána žaloba, prostudujeme podklady vztahující se k dané věci, probereme s klientem případná rizika, jež mu z takové žaloby hrozí, a v návaznosti na to zvolíme nejlepší řešení, ať už se bude jednat o snahu o dosažení mimosoudní dohody či využití všech dostupných postupů k dosažení zamítnutí podané žaloby.