Řeším dovolání

trestnipravo_1Řeším dovolání

Dovolání je mimořádný způsob obrany proti již pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu. Podání dovolání má řadu zcela specifických a nezbytných právních náležitostí, které musí být veškeré řádně uplatněny a uvedeny. Povinně musí být sepsáno advokátem a musí obsahovat vymezení dovolacího důvodu přesně podle zákona a právní otázky, kterými se má dovolací soud zabývat. Úkolem dovolacího soudu je posoudit správnost dovoláním napadeného pravomocného rozhodnutí a také přezkum postupu soudů prvé i druhé instance, zda byly v obou řízeních řádně dodrženy zákonem stanovené principy a postupy. Pro klienty zajišťujeme po předchozím posouzení celé věci přípravu a odborné zpracování dovolání se všemi zákonem vyžadovanými náležitostmi včetně jejich zastoupení v dovolacím řízení.