Náhrada škody

kategorie_nahrada_skody@2xNáhrada škody

Problematika náhrady škody (majetkové i nemajetkové újmy) je upravena jak v obecných předpisech (občanský zákoník) tak i v předpisech zvláštních (zákoník práce, trestní zákoník, apod.), přičemž jde o oblast práva obšírnou a komplikovanou, přičemž se s ní velmi snadno dostaneme do styku v našem každodenním životě. Našim klientům nabízíme komplexní právní služby týkající se nároků na náhradu škody, ať již jde o klasickou občanskoprávní odpovědnost za škodu na zdraví, majetku či jiných hodnotách, nebo o odpovědnost za škodu v trestněprávní rovině (v přestupkovém právu).