Řeším odškodnění zkažené dovolené

 

kategorie_nahrada_skody@2xŘeším odškodnění zkažené dovolené

Sjednali jste si zájezd, avšak jeho vlastnosti, o kterých Vás pořadatel ujistil nebo které jste vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, nebyly naplněny? Pak Vám náleží práva z odpovědnosti za vady zájezdu jako je zjednání nápravy ze strany pořadatele, nárok na poskytnutí slevy z ceny zájezdu, ale i právo na náhradu skutečně vzniklé škody na majetku (více-náklady), jakož i náhradu újmy za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Klientům nabízíme komplexní právní služby týkající se uplatnění jejich nároků z odpovědnosti za vady zájezdu, ale i na náhradu škody či nemajetkové újmy za zkaženou dovolenou.