Řeším náhradu škody

kategorie_nahrada_skody@2xŘeším náhradu škody

Způsobí-li Vám někdo svým jednáním či trestným činem (přestupkem) škodu, je nutné takovou osobu k náhradě vniklé škody vyzvat, což ne vždy bývá bez komplikací. K úspěšnému uplatnění nároku na náhradu škody bude nutné doložit vzniklou škodu, uvést jakým porušením zákonné či smluvní povinnosti dané osoby nám škoda vznikla a také aby existoval vztah mezi jednáním (porušením povinnosti) dané osoby a vzniklou škodou. Klientům proto nabízíme komplexní právní služby týkající se uplatnění jejich nároků na náhradu škody, počínaje zajištěním podkladů ke škodě, přes uplatnění vzniklé škody až zastupování v řízení o náhradě škody u soudu.