Jsem poškozen/a trestným činem

kategorie_nahrada_skody@2xJsem poškozen/a trestným činem

V případě, že Vám bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo se na Vás pachatel trestným činem obohatil, jste ve smyslu trestněprávních předpisů poškozeným, který má právo soudu navrhnout, uzná-li pachatele vinným, aby tomuto uložil povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, nebo vydal bezdůvodné obohacení, které pachatel získal. Klientům nabízíme komplexní právní služby týkající se uplatnění jejich nároků na náhradu škody, ale i zastupování v řízení o náhradě škody u soudu a případně též při jejím vymáhání.