Pojišťovna mi nechce nahradit škodu

kategorie_nahrada_skody@2xPojišťovna mi nechce nahradit škodu

Vznikne-li Vám vlastním jednáním či jednáním třetí osoby škoda na zdraví, majetku či jiných hodnotách, která je kryta zákonným či smluvním pojištěním daného rizika, vzniká Vám nárok na pojistné plnění odpovídající nároku na náhradu vzniklé škody. Velmi často se ovšem stane, že pojišťovna všemožně hledá důvod, aby pojistné plnění poskytovat nemusela. Odmítne-li pojišťovna v rozporu se zákonem či smluvními ujednáními škodu (pojistné plnění) uhradit, pak nezbývá než se obrátit s nárokem na soud a domáhat se zaplacení v rámci soudního řízení. Klientům proto nabízíme komplexní právní služby týkající se uplatnění jejich nároků na pojistné plnění, počínaje zajištěním podkladů ke škodě, přes uplatnění vzniklé škody až zastupování v řízení o náhradě škody u soudu.