Trestné činy

kategorie_trestne_ciny@2xTrestné činy

V oblasti trestního práva poskytuje naše advokátní kancelář komplexní poradenství a potřebnou právní pomoc, a to ve všech fázích trestního řízení. Pro své klienty připravujeme odborná stanoviska, písemná podání pro orgány činné v trestním řízení, zastupujeme obviněné v přípravném řízení i obžalované v řízeních před soudy všech stupňů. V zájmu našich klientů jednáme rovněž ve věcech vazebních, při výkonu trestu, jakož i ohledně zahlazení odsouzení. Rovněž zastupujeme naše klienty při uplatňování a následném vymáhání jejich nároků, jakožto poškozených a zúčastněných osob. Nabízíme rovněž konzultace včetně posouzení protiprávnosti určitého jednání. Právní pomoc poskytujeme i právnickým osobám. Při své činnosti spolupracujeme rovněž se soudními znalci a dalšími experty v oboru.