Jsem obviněn/a z trestného činu

kategorie_trestne_ciny@2xJsem obviněn/a z trestného činu

Naším klientům v případě potřeby zajišťujeme obhajobu v trestních věcech, a to v jakémkoliv stádiu trestního řízení před soudy všech stupňů. Za účelem šetření veškerých práv klienta, dohlížíme na dodržení zákonnosti postupu orgánů činných v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství, soudy). V rámci obhajoby se nám často daří dosáhnout alternativních způsobů ukončení trestního řízení (zastavení trestního stíhání, podmíněné zastavení trestního stíhání, dohoda o narovnání, dohoda o vině a trestu).