Řeším propuštění na svobodu

kategorie_trestne_ciny@2xŘeším propuštění na svobodu

V rámci poskytování právní služeb v této oblasti vykazujeme vysokou úspěšnost při zastupování klientů ve vazebních věcech. Na základě posouzení konkrétní situace klienta připravujeme dovolání v trestních věcech, popřípadě podáváme stížnosti k Ústavnímu soudu ČR. Řešíme rovněž žádosti o prominutí zbytku trestu či o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Po naplnění zákonných požadavků nabízíme našim klientům i možnost vypracování a podání žádosti o zahlazení odsouzení.