Dědictví / Závěť

kategorie_dedictvi_zavet@2xDědictví / Závěť

Čím dál častěji se na nás klienti obrací s žádostí o jejich zastupování v dědickém řízení. Nejčastěji k tomu dochází v případech, kdy při existenci více dědiců po sobě zemřelý nezanechal svou poslední vůli. Právě v takových případech dochází nejčastěji k rodinným sporům o majetek. Problematickou bývá pravidelně i situace, kdy po sobě zemřelý zanechal dluhy. V rámci této oblasti samozřejmě poskytujeme i komplexní právní poradenství, možnost sepsání závěti či s klientem řešíme problematiku vydědění.