Řeším úmrtí dlužníka

kategorie_dedictvi_zavet@2xŘeším úmrtí dlužníka

Úmrtí dlužníka před zaplacením jeho dluhu u věřitele, je událostí, se kterou se musí následně každý věřitel vypořádat. Mnoho věřitelů se nesprávně domnívá, že úmrtím jejich dlužníka zaniká i jeho dluh vůči nim. V drtivé většině takových případů tomu tak není, ovšem je zapotřebí svou pohledávku za zemřelým řádně uplatnit v následném dědickém řízení. Věřitelům, kteří se dostali do takové situace, nabízíme komplexní právní služby zahrnující zjištění podrobností o probíhajícím dědickém řízení, přihlášení pohledávky věřitele do tohoto řízení se všemi zákonnými náležitostmi i zastupování věřitele po celou dobu tohoto dědického řízení zahrnující mimo jiné i pravidelnou komunikaci se soudem ustanovením soudním komisařem, jenž bude mít na starosti vyřízení pozůstalosti po zemřelém.