Řeším vydědění potomka

kategorie_dedictvi_zavet@2xŘeším vydědění potomka

V případě, že si klient z různých důvodů nepřeje, aby po něm dědil jeho potomek, probereme s ním, zda za dané situace došlo k naplnění některého ze zákonem stanovených důvodů pro vydědění a následně mu případně nabídneme sepis listiny o vydědění, jež je pro přesně stanovené náležitosti formálně a obsahově obvykle pro klienta velmi náročná. I v tomto případě jsme schopni zajistit sepis této listiny formou notářského zápisu.