Jsem poškozen/a přestupkem

kategorie_nahrada_skody@2xJsem poškozen/a přestupkem

Pokud Vám byla přestupkem spáchaným třetí osobou způsobena majetková škoda, máte na základě uplatnění v řízení o přestupku nárok na její náhradu, přičemž příslušný správní orgán, který přestupek projedná, působí k tomu, aby byla škoda (včetně její výše) spolehlivě zjištěna dobrovolně nahrazena. Není-li škoda dobrovolně nahrazena, uloží správní orgán pachateli přestupku povinnost ji nahradit. Klientům nabízíme komplexní právní služby týkající se uplatnění jejich nároků na náhradu škody, ale i zastupování v řízení o náhradě škody u správního orgánu a případně též při jejím vymáhání.